Brukervilkår

Vilkår for leie av serie:

1. Avtalen

Filmhimmelen 1 AS har adressen Nymansveien 105, 4014 Stavanger. For bruk av plattformen www.HvemDrepteTina.no gjelder følgende vilkår: Filmhimmelen 1 AS gir kunden adgang, via www.HvemDrepteTina.no til å foreta videostreaming av serie mot betaling, på kundens utstyr, som kan være en datamaskin, smarttelefon eller nettbrett i tillegg til utvalgte typer Smart TV og spillkonsoller (heretter kundens enhet). Filmhimmelen 1 AS tilbyr følgende produkter: – Leie av serie i 2 uker. Leie av film i 2 uker gir kunden adgang til videostreaming og avspilling av den leide filmen i 2 uker regnet fra det tidspunktet avspillingen starter. Leie av serien gir kunden ubegrenset adgang til videostreaming og avspilling av den leide serien, så lenge serien er omfattet av avtalen mellom Filmhimmelen 1 AS og rettighetshaverne. Leide serier kan ikke spilles av i offline-modus uten tilgang til Internett. 

2. Bruk av www.HvemDrepteTina.no

Bruk av www.HvemDrepteTina.no forutsetter at kunden er i besittelse av det nødvendige utstyr (hardware og software). Kunden kan bestille, betale og avspille film som beskrevet i punkt 3. www.HvemDrepteTina.no kan kun brukes til kundens, herunder kundens husstand, eget private bruk. Når kunden har opprettet en profil hos www.HvemDrepteTina.no kan kunden fritt avspille serien innenfor EUs grenser, jf. EUs portabilitetsforordning av nettbaserte innholdstjenester. Kundens bruk av www.HvemDrepteTina.no krever at kunden oppretter og identifiserer seg via www.HvemDrepteTina.no log inn/registrer-profilen sin jf. pkt. 5. Bruk av www.HvemDrepteTina.no kan skje fra enhver forbindelse til Internett i Norge og på følgende måte: – Serien kan kun spilles av på én enhet av gangen. – Kunden kan maksimalt bruke www.HvemDrepteTina.no fra en enhet samtidig. – Kunden kan velge å benytte www.HvemDrepteTina.no på opptil fem forskjellige enheter, som registreres i www.HvemDrepteTina.no systemer, jf. pkt 5. Ved bruk av www.HvemDrepteTina.no via mobildatatjenester skal kunden være oppmerksom på at leverandøren av mobildatatjenesten i tillegg kan kreve betaling for bruk av den datamengden, målt i megabyte (MB), som serien bruker. Streaming av serien er avhengig av båndbredden på forbindelsen man bruker. Det anbefales at kundens bruk av www.HvemDrepteTina.no ikke skjer via en bredbåndslinje der betaling avregnes etter forbruk. For å oppnå en tilfredsstillende kvalitet ved visningen av den streamede serien, anbefales det at nedlastningshastigheten på internettforbindelsen kunden bruker, er minimum 10 Mbit/s. Det tas forbehold om at kvaliteten på den viste serien kan variere, avhengig av kundens øvrige bruk av den internettforbindelsen som anvendes og variasjon i kommunikasjonshastigheten på den anvendte internettforbindelsen. Ved avspilling av den leide serien kan størrelsen på datamendgen serien krever og kravene til hastighet på den anvendte internettforbindelsen, øke sammenlignet med tidspunktet avtalen ble inngått, som følge av den teknologiske utviklingen. Filmhimmelen 1 AS forbeholder seg retten til i spesielle tilfeller, herunder på grunn av drifts- eller sikkerhetsmessige forhold, midlertidig å stenge tilgangen til www.HvemDrepteTina.no

3. Bestilling, betaling og avspilling

På www.HvemDrepteTina.no finnes opplysninger om priser for leie av serien. Serien kan betales og avspilles på www.HvemDrepteTina.no (via en datamaskin), via iPhone/iPad (IOS), Android smarttelefoner og nettbrett, samt via visse typer Smart TV og spillkonsoller med tilgang til Internett. Kvittering for kundens bestilling sendes til den e-postadressen som er tilknyttet kundens www.HvemDrepteTina.no -profil, jf. pkt. 5. Betaling av serien kan skje på følgende måter: – Ved bruk av kundens betalingskort som kunden har mulighet til å registrere på forhånd på kundens www.HvemDrepteTina.no -profil, jf. pkt. 5. – Ved bruk av Vipps, ApplePay og Paypal.

4. Levering og angrerett

Ved bruk av www.HvemDrepteTina.no skjer levering av serien umiddelbart etter at bestillingen er avsluttet. Deretter er serien til rådighet for kunden på de avtalte vilkårene, jf. pkt. 1. Siden leveringen av serien skjer umiddelbart etter kundens bestilling, gir kunden ved bestillingen samtykke til at leveringen av filmen skjer straks, med den virkningen at kundens normale 14 dagers angrerett bortfaller ved levering.  www.HvemDrepteTina.no -profil, registrering av betalingskort og behandling av personopplysninger. Kundens bruk av www.HvemDrepteTina.no krever at kunden oppretter en profil på wwwHvemDrepteTina.no. Ved opprettelsen av en profil velger kunden et brukernavn og passord (login-data). Kundens utveksling av login-data med Filmhimmelen 1 AS skjer i kryptert form via en sikker forbindelse. Kundens login er personlige opplysninger og kan ikke gis videre til en tredjepart. Kunden bærer ansvaret for andres misbruk av disse opplysningene. Kunden har via www.HvemDrepteTina.no -profilen sin adgang til kundens bruk av serien. 

Ved kundens registrering av betalingskort (med tilhørende kortopplysninger), registrerer og oppbevarer en tredjepart godkjent av internasjonale sikkerhetsstandarder (PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard) de nødvendige betalingskortopplysninger til bruk for fremtidig debitering av kundens betalingskort, på vegne av Filmhimmelen 1 AS. Kunden samtykker til registreringen av kundens betalingskort og kortopplysninger, og kunden kan til enhver tid endre eller avmelde/fjerne et registrert betalingskort. For Filmhimmelen 1 ASs behandling av persondata gjelder særskilte privatlivspolitikk. 

5. Filmhimmelen 1 AS-profil, registrering av betalingskort og behandling av personopplysninger

Kundens bruk av www.HvemDrepteTina.no krever at kunden oppretter en profil på wwwHvemDrepteTina.no. Ved opprettelsen av profilen velger kunden et brukernavn og passord (login-data). Kundens utveksling av login-data med Filmhimmelen 1 AS skjer i kryptert form via en sikker forbindelse. Kundens login er personlige opplysninger og kan ikke gis videre til en tredjepart. Kunden bærer ansvaret for andres misbruk av disse opplysningene. Kunden har via www.HvemDrepteTina.no -profilen sin adgang til kundens leide serie. Det er en forutsetning for bruk av www.HvemDrepteTina.no, at kunden registrerer via Vipps, Facebook, Google eller epost, med sitt betalingskort (med tilhørende kortopplysninger) på kundens www.HvemDrepteTina.no -profil for betaling av kundens serie. Etter betaling med kundens betalingskort, vil det bli sendt en kvittering til den e-postadressen som er tilknyttet kundens www.HvemDrepteTina.no -profil. Ved kundens registrering av betalingskort (med tilhørende kortopplysninger), registrerer og oppbevarer en tredjepart godkjent av internasjonale sikkerhetsstandarder (PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard) de nødvendige betalingskortopplysninger til bruk for fremtidig debitering av kundens betalingskort, på vegne av Filmhimmelen 1 AS. Kunden samtykker til registreringen av kundens betalingskort og kortopplysninger, og kunden kan til enhver tid endre eller avmelde/fjerne et registrert betalingskort. Filmhimmelen 1 AS behandler data om kunden (navn, adresse, e-postadresse, IP-adresse etc.), om kundens forbruk av Filmhimmelen 1 AS (serie), samt hvilke enheter kunden benytter ved bruk av www.HvemDrepteTina.no Hvis kunden oppretter www.HvemDrepteTina.no -profilen sin via Google/Facebook, behandles også kundespesifikke Google/Facebook-data, som kunden har samtykke til. Behandling av de nevnte data skjer med formål om 1) å kunne foreta korrekt innkreving av betaling for kundens forbruk, 2) å overholde rapporteringsforpliktelser overfor innholdsleverandører og forhindre urettmessig bruk av www.HvemDrepteTina.no, 3) bruk til egne markedsundersøkelser og markedsføring, herunder til anbefaling av innhold ut fra kundens øvrige bruk av www.HvemDrepteTina.no

6. Forbud mot offentlig visning og videredistribusjon

Serien som kunden har leid via www.HvemDrepteTina.no kan ikke videredistribueres til tredjepart. Kunden kan ikke foreta en offentlig visning, intern videredistribusjon i bedrifter eller kommersiell utnyttelse av serien “Hvem drepte Tina?”.

7. Opphavsrett og brudd på avtale

Serien fra Filmhimmelen 1 AS er opphavsrettslig beskyttet. Ved kundens krenkelse av tredjeparters rettigheter f.eks. ved kopiering, distribusjon, offentlig visning, kommersiell utnyttelse av den leverte serien uberettiget bruk av andre enn kundens husstand, er Filmhimmelen 1 AS berettiget til å avbryte kundens tilgang til www.HvemDrepteTina.no Kunden kan også risikere straff og erstatningsansvar. For å kontrollere hvorvidt kopiering av opphavsrettslig beskyttet innhold skjer, merkes hver episode i serien som kunden bestiller. Merkingen skjer i form av informasjon som kun kan avleses på en eventuell kopi.

8. Tvister og klager

Avtalen om leid serie hos Filmhimmelen 1 AS er underlagt norsk lov. I tilfelle det oppstår en tvist mellom kunden og Filmhimmelen 1 AS om forhold som springer ut av denne avtalen, kan kunden klage til Filmhimmelen 1 AS. Filmhimmelen 1 AS treffer i utgangspunktet avgjørelsen senest tre måneder etter at klagen er mottatt. Filmhimmelen 1 ASs avgjørelse kan bringes inn for Forbrukerombudet, Sandakerveien 138, 0484 Oslo, tlf +47 23 400 600, www.forbrukerombudet.no Alle tvister kan forøvrig, av hver av partene, innbringes for de alminnelige domstolene i Norge, etter gjeldende regler omkring dette.

Share with


Send your Query?